Rada Rodziców

Rada Rodziców

Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie

 

Przewodnicząca -  Aldona Hałupka

Z-ca przewod. - Aldona Hofman

Skarbnik - Renata Maciejok

Sekretarz - Ewelina Paśmionka

Członek - Joanna Książek

 

Pozostali członkowie Rady Głównej Rodziców Szkoły:

Nina Tracz

Barbara Gernig

Marzenna Świtała

Ewelina Mencfel

Damian Huć

Katarzyna Chuć

Kornalia Wengel

Izabela Brol

Lidia Rode

Sabina Wieczorek-Otrzonsek

Rafał Gnot