Ochrona Danych Osobowych

Administrator danych osobowych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie, ul. Oleska 1, 46-331 Radłów

Inspektor danych osobowych

Krystian Badera, 46-331 Radłów, ul. Oleska 1, tel: 34-3599024, e-mail: lebar@interia.pl