Nowe książki w bibilotece!

Aktualności » Nowe książki w bibilotece!

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka szkolna otrzymała w czerwcu 2019r. środki finansowe na zakup książek. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 247 woluminów wartości 5 000 zł.

W oparciu o rozmowy przeprowadzone z uczniami, rodzicami uczniów i nauczycielami dokonano wyboru książek do zakupu. Przeprowadzone zostały konsultacje z pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie przede wszystkim pod kątem wyposażenia biblioteki w lektury szkolne, nowości wydawnicze, a także zgodnie z zainteresowaniami czytelników. Dzięki otrzymanym środkom finansowym biblioteka została doposażona w lektury szkolne, które stanowią 20 % zakupionych książek, jednak największym zainteresowaniem cieszą się tzw. nowości wydawnicze.

Zakup książek to nie jedyna zaleta realizacji projektu. Jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. Już w czerwcu 2019r. zorganizowana została akcja ”Jak nie czytam, jak czytam”. W najblizszym czasie zostaną przeprowadzone w klasach projekty, które mają na celu promowanie zakupionej literatury i zachęcenie do korzystania z biblioteki szkolnej.