Historia

HISTORIA SZKOŁY

W dniu 15 marca 1999 r. Rada Gminy w Radłowie podjęła decyzję o utworzeniu Publicznego Gimnazjum w Radłowie, które rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 września 1999 r. Swoim zasięgiem Gimnazjum obejmowało całą gminę Radłów. W roku szkolnym 1999/2000 rozpoczęło naukę 58 uczniów w trzech klasach po 19 i 20 osób. Szkoła mieści się w 100-letnim budynku, poddawanym ciągłym remontom, a w roku szkolnym 2011/2012 oddano do użytku nową halę sportową wraz z zapleczem oraz dwie nowe sale lekcyjne.

We wrześniu 2017 roku, w związku z przeprowadzaną reformą edukacji, gimnazjum zostało przemianowane na szkołę podstawową i zmieniło swą nazwę na Publiczną Szkołę Podstawową w Radłowie.

Aktualnie do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z następujących miejscowości:

 • Radłów

 • Biskupice

 • Drogi Biskupskie

 • Karmonki Nowe

 • Karmonki Stare

 • Kolonia Biskupska

 • Kościeliska

 • Ligota Oleska

 • Psurów

 • Sternalice

 • Wichrów

 • Wolęcin